+359 2 492 1717

Услуги

 

 

Миграция на текущи пощенски кутии към услугата

По преценка на клиента, след сключване на договора, HyperMail може да извърши миграция на съществуващата до момента информация, от старата към новата пощенска кутия. Цената на услугата се определя индивидуално, в зависимост от броя на кутиите.

 

 

Архивиране на пощата

Независимо дали общувате с доставчици, клиенти или служители, електронната поща се е превърнала в основен бизнес инструмент. Ето защо запазването и управлението на тези записи е от съществено значение за защита на интелектуалния капитал на вашата компанията.

HyperMail предлага, като допълнителна услуга, създаване на архивна кутия

 

 

Регистрация на нов домейн за и от името на клиента

Като фирма, ползването на безплатните решения за поща и липсата на собствен домейн, е нещото, което може да намали доверието в бизнеса ви и да подкопае вашия успех. Собственият домейн придава на бизнеса ви тежест. Малко хора са склонни да правят бизнес с фирма, която не разполага със собствен домейн.

Вашият домейн е вашата лице в онлайн пространството, тъй като той съдържа името на вашия бизнес и позволява да изградите бранд около него. Така вашите клиенти ще ви откриват бързо и лесно, а фирмата ви ще бъде лесно разпознаваема.

Ако нямате желание или възможност да инвестирате време и усилия в регистрация на домейн, ние ще ви помогнем в избора на домейн и ще извършим регистрацията вместо вас.

 

 

Хардуердна и софтуерна поддръжка

Целта на поддръжката, която предлагаме, е да осигури възможно най-безпроблемната работа за вас и вашите служители.

Проблемите с компютри и информационни системи са неизбежни във всяка една съвременна организация, а тяхната неизправност може да доведе до пропускане на ползи, забавяне и неудобства в работата.

Ние разбираме вашите нужди и сме готови да предложим услугите си, като предлагаме помощ на място, в офиса на клиента, и дистанционно.